ZAGADKA
Jeśli tylko do słońca
przebije się życie
zaraz słów rosną kiście
             słów rosną kiście.

Jeśli tylko pojawią się góry
zaraz wiatr roznosi chmury
             wiatr roznosi chmury
                            zamaszyście.